กิจกรรม Walk Rally 64

    smiley ขั้นตอนการทำกิจกรรม Walk Rally

 

smiley เริ่มทำกิจกรรม

 

smiley แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรม Walk Rally 64

 

smiley รายงานผลลัพธ์ตัวชี้วัด

 


ศูนย์คุณภาพ

     เปิดให้บริการที่อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น 4 ฝั่ง A  เวลา 08.00-16.00 น.
     โทรติดต่อภายใน : 3414-3418

นโยบายด้าน HA/TQA

         ระยะเวลาในการพัฒนา เพื่อเข้าสู่การประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ TQA