ศูนย์คุณภาพ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
222 ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทรศัพท์ 0-2502-2345 ต่อ 3414 - 3418

E-mail : tqapcmc@gmail.com
 

ข้อมูลติดต่อของคุณ

รายละเอียด