ติดต่อสอบถาม หรือเสนอแนะ

ข้อมูลติดต่อของคุณ

รายละเอียด

ที่อยู่

ศูนย์คุณภาพ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

222 ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทรศัพท์ 0-2502-2345 ต่อ 3414 - 3418
qic.pcmc@gmail.com