1. ระบบลงทะเบียนการจัดการความรู้องค์กร ปีงบประมาณ 2562 (ของเก่า km lean มหกรรมคุณภาพ สามารถดูข้อมูลเดิมได้)