1. ระบบลงทะเบียนการจัดการความรู้องค์กร ปีงบประมาณ 2563 (ของเก่า km lean มหกรรมคุณภาพ สามารถดูข้อมูลเดิมได้) 

2. ระบบติดตามความก้าวหน้าระบบงานภายใน PCMC ปีงบประมาณ 2563 (PCMC Progress Online) ติดตามกระบวนการทำงานต่างๆ enlightened